Hadits ke-4: Tahapan Penciptaan Manusia

Simak juga kajiannya melalui YouTube Rumah Quran Tahapan Penciptaan Manusia 🍏 Hadits yang agung, menjelaskan kondisi manusia dari awal penciptaannya, hingga kondisinya di akhirat. 🍏 Tahapan perkembangan janin ✨Selama seratus dua puluh hari janin mengalami tiga kali perkembangan. ▪︎40 hari pertama => Nutfah ▪︎40 hari kedua => علقة segumpal darah ▪︎40 hari => segumpal daging. ▪︎Setelah 120 hari, malaikat meniupkan ruh kedalamnya. Dalam QS. Al Mu’minun: 12-14, manusia Diciptakan melalui tujuh tahapan: 1) Manusia diciptakan dari saripati tanah 2) kemudian dijadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh 3) dijadikan segumpal darah 4) dijadikan segumpal daging 5) dijadikan tulang belulang 6) tulang belulang di bungkus dengan daging 7) dijadikan dia makhluk yang lain 🍏 Peniupan Ruh Ruh adalah sesuatu yang membuat manusia hidup 🍏 Larangan Aborsi Para ulama sepakat bahwa aborsi setelah rub ditiupkan ke dalam janin adalah haram Tanya Jawab 1. Q: Apa hukum KB? A: Boleh, jika…

Navigate