Benteng Pertahanan

1 Posts Back Home

MENJAGA BENTENG PERTAHANAN

Suatu ketika ada seorang yang curhat kepada Imam al Ala’ ibn Ziyad tentang was-was yang dia rasakan. Dia seperti tidak putus-putus dirundung oleh godaan setan. Ada syahwat yang terus menggelega di dalam hatinya. Apa kata al Ala ibn Ziyad, “innama matsalu dzalika matsalul bait, yamurru alaihil wushus, fa in kaana fihi syai’un aala ju’ wa illa madha” sesungguhnya perumpaan apa yang menimpamu ini seperti sebuah rumah yang dilewati oleh pencuri kalau di dalam rumah itu ada sesuatu maka pencuri itu akan mampir, tapi kalau tidak maka pencuri itu akan pergi dan berlalu. Itulah perumpamaan yang disampaikan oleh Imam al Ala ibn Ziyad tentang hati kita, dan pencuri itu adalah setan. Setan itu akan datang ke dalam hati kita, lalu akan bercokol di sana saat ada sesuatu. Apa sesuatu itu? kata Dr. Khalid Abu Syadu, sesuatu itu adalah, “syahwatul jatsimah” ada bisikan-bisikan syahwat, “nadhratul fajirah” pandangan-pandangan dosa, atau rasa hasad, rasa…

Navigate